Category Archives: Oprema

Bundeswehr Kampfschwimmer (KSM)

[row] [span7] Njemački tematski tim u klubu postoji od 2012. godine no set opreme kojeg koristimo iskristalizirao se unazad dvije godine. Uzor je njemačka Kampfschwimmer postrojba, no napravljeni su određeni airsofterski ustupci prvenstveno zbog (ne)dostupnosti određene opreme i potreba u airsoft igri. Pritom se gledala dostupna oprema koju koriste njemački vojnici (primjerice TacGear prsluci) ili…
Read more

USMC – Force Reconnaissance greenside reenacting team

[row] [span7] Navedeni set opreme je u klubu aktivan od 2012. godine i baziran je uglavnom na USMC FSBE II setu opremu i USMC Force Recon greenside loadoutu korištenom u razdoblju oko 2012. godine. Klub ga je uveo taman u razdoblju najvećeg USMC vala u airsoft scenu RH, a prihvatio ga je ponajviše zbog praktičnosti…
Read more